De commissie Lief en Leed heeft tot taak het bevorderen van de sociale samenhang.

Zij doet dit door aandacht besteden aan leden die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de competitie.

Verder is de commissie actief bij bijzondere gelegenheden.

 

De commissie Lief en Leed wordt gevormd door:

 

Beppie van Logten     

An François.