Het Bestuur 

Het bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid van de gang van zaken in de vereniging.

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:                                 Frits Kunnen 

Secretaris:                                Toon Peters

Penningmeester:                      Annie Strik

Technische Commissie:           Fred van der Weij